Forældresamarbejde

Vi bestræber os på at have den daglig kontakt med alle forældre, men i en travl hverdag kan det være svært at have længere og dybere samtaler i gangen eller på stuen, hvor der er børn og andre voksne tilstede, og det er ikke altid muligt at gå fra med kort varsel. Derfor afholder vi planlagte samtaler efter behov, og det er altid muligt at bestille tid til en samtale til drøftelse af små og store ting. Derudover er det altid muligt at få en samtale med ledelsen enten ved at komme forbi kontoret, ringe eller maile.

 

Den røde tråd:

Sammenhæng i et barns liv er af største vigtighed, og derfor arbejder vi målrettet med at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets liv i gennem tiden i institutionen, og ved overgangen til skole. Kort efter at barnet er startet i vuggestuen tilbyder vi en forældresamtale, hvor barnets vaner og behov drøftes, således at livet i institutionen kan tilpasses barnet. Når tiden nærmer sig til at barnets skal i børnehave, begynder barnet at komme på besøg, således at overgangen bliver flydende. Barnet kender allerede børn og voksne i børnehaven fra hverdagen, og især fra de fællesarrangementer vi laver på tværs af huset. Inden barnet starter i børnehaven tilbydes en samtale, hvor forældre og personale fra vuggestuen overdrager barnet til børnehavepersonale. Når barnet nærmer sig skolelivet bliver barnet en del af ”Storegruppen”. Her forberedes barnet stille og roligt til livet i skolen, og personalet i storegruppen afholder en overdragelsessamtale med børnehaveklasselæreren, samt SFO personale, hvis barnet skal i SFO.

Dokumentation:

Vi tager mange billeder, som dokumenterer børnenes hverdag, og vi bestræber os på dagligt at skrive i teambogen, hvad dagen har budt på understøttet af billeder, sådan at forældrene kan følge med i barnets liv i institutionen, og har mulighed for at tale med barnet derhjemme om barnets dag.

 

 

Senest opdateret 10. juni 2014

Åbningstider- kontakter

Børnehuset Arresø

Konstitueret leder
Jane Hellborn
jahe@halsnaes.dk

Afd: Ahornvej
Ahornvej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 72 13 64

Daglig pædagogisk leder
Mette Julie Hørning
mejuh@halsnaes.dk

Afd: Skovfogedlodden
Skovfogedlodden 10
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 40 25

Daglig pædagogisk leder
Susanne Bülow Andreassen
sban@halsnaes.dk

Bestyrelsesformand
Tajanna Jensen
foraeldrebestyrelsen@outlook.dk

Web ansvarlig
Pia Marie Pedersen Email
pmbp@halsnaes.dk

Åbningstider:
Ahornvej og Skovfogedlodden
man.-fre: 06.00-17.30    fre:06.00-17.00

Lukkedage
3 dage op til påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår