Når jeres barn starter i Børnehuset Arresø


Når dit barn begynder i Børnehuset Arresø, eller flyttes fra vuggestue til børnehave:

Når et barn starter i Børnehuset, eller flytter fra vuggestue til børnehave, er vores mål, at det skal foregå på en for jer og for barnet betryggende måde, således at det at starte i institution eller flytte til børnehaveteamet, bliver så god og tryg en oplevelse, som muligt.
Vi vil i samarbejde med jer, samt med udgangspunkt i jeres arbejdssituation og vores dagsrytme, lave en aftale for opstarten, som er individuelt tilpasset jeres barn og jer. I vil her blive orienteret om teamets dagligdag, hvad skal I have med, og hvordan vi gør tingene i dagligdagen, samt ting af mere praktisk karakter. I vil her kunne fortælle os alt det, vi skal vide om jeres barn. Gennem vores erfaring ved vi, at det er vigtigt, at det er en fællesopgave mellem jer og os når jeres barn starter.  
Det er vores holdning, at barnet på sigt selv kan udvælge sig en primær voksen, hvis barnet har behov for det. Derfor har vi ikke på forhånd udpeget en bestemt voksen som primær person for barnet og jer.Vi håber, at I som forældre stiller spørgsmål når der er noget i vores informationer til jer er mangelfuldt eller uklart.

Senest opdateret 25. september 2012

Åbningstider- kontakter

Børnehuset Arresø

Konstitueret leder
Jane Hellborn
jahe@halsnaes.dk

Afd: Ahornvej
Ahornvej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 72 13 64

Daglig pædagogisk leder
Mette Julie Hørning
mejuh@halsnaes.dk

Afd: Skovfogedlodden
Skovfogedlodden 10
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 40 25

Daglig pædagogisk leder
Susanne Bülow Andreassen
sban@halsnaes.dk

Bestyrelsesformand
Tajanna Jensen
foraeldrebestyrelsen@outlook.dk

Web ansvarlig
Pia Marie Pedersen Email
pmbp@halsnaes.dk

Åbningstider:
Ahornvej og Skovfogedlodden
man.-fre: 06.00-17.30    fre:06.00-17.00

Lukkedage
3 dage op til påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår