Personale på afd. Skovfogedlodden

Team vuggestuen:

Spætterne:

Susanne Bülow Andreasen, pædagog, AMR

Kristina Jensen, pædagogisk assistent, uddannet i spædbørnemassage. Vejleder for PAU studerende (pædagogisk assstent uddannelse)

Veronika Sandic, pædagogmedhjælper. Flersproget: Russisk-dansk-serbisk

Signe

Sjaggerne:

Kamila Munk, pædagog, ICDP ansvarlig vuggestuen. Medlem af udvalg for bevægelsespolitik i Halsnæs kommune

Radmila Nojinovic: pædagogmedhjælper, tosproget: serbisk-dansk

 

 

Team børnehaven:

Musvitterne:

Mette Hørning, pædagog, ansvarlig for storegruppen, vejleder for pædagogstudernde, uddannet i mindfullness,uddannet i sprogpakken

Rim Hajo: pædagog, ICDP ansvarlig børnehaven, tosproget: palæstinensisk-dansk

Pia Pedersen:pædagogmedhjælper, TR for FOA, uddannet i Mindfullness, hjemmeside ansvarlig.

Skovspurvene:

Astrid Hansen: pædagog, TR for BUPL, ansvarlig for sproggruppen

Hanne Rudzy: pædagog.

Grete Rasmussen: pædagogmedhjælper, storegruppen

 

Køkkenet:

Henni Prühs, madmor

Iben Poulsen: køkkenassistent

 

 

 

Senest opdateret 10. juni 2014

Åbningstider- kontakter

Børnehuset Arresø

Konstitueret leder
Jane Hellborn
jahe@halsnaes.dk

Afd: Ahornvej
Ahornvej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 72 13 64

Daglig pædagogisk leder
Mette Julie Hørning
mejuh@halsnaes.dk

Afd: Skovfogedlodden
Skovfogedlodden 10
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 40 25

Daglig pædagogisk leder
Susanne Bülow Andreassen
sban@halsnaes.dk

Bestyrelsesformand
Tajanna Jensen
foraeldrebestyrelsen@outlook.dk

Web ansvarlig
Pia Marie Pedersen Email
pmbp@halsnaes.dk

Åbningstider:
Ahornvej og Skovfogedlodden
man.-fre: 06.00-17.30    fre:06.00-17.00

Lukkedage
3 dage op til påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår