Store gruppe

Børnehuset Arresø tilbyder Store gruppe for de børn, der forventes at skulle starte i skole inden for det kommende år.
Store gruppen afvikles i et samarbejde mellem de to afdelinger. Dette sker for at børnene allerede her kan knytte kontakt til deres kommende klassekammerater.

Store gruppen starter op i september.

 Der er plads til alle med hver deres forskelligheder. Vores erfaring er at alle børn ser frem til at starte i store gruppe. Vi snakker meget sammen og hører hvad der optager børnene.

 

Målet med store gruppen som gruppe:

At styrke dem socialt, følelsesmæssigt, motorisk og sprogligt til at blive skoleparate og selvhjulpne. At gøre dem trygge til nye udfordringer.

 

Dette søger vi at opnå vi gennem de aktiviteter vi laver:

 

  • Vi tager på ture . Her er det ikke turen i sig selv der er det vigtige – men forberedelsen. Forstå den kollektive besked og handle på den. Huske at give beskeden til mor og far. Selv tage relevant tøj på. Huske at tage mad og drikke ned i rygsækken, men også huske at tage rygsækken med.

  • Opgaver. Her skal børnene koncentrere sig og forstå hvad opgaven går ud på. Vi har købt nogle store gruppe spil, som vi vil introducere for børnene og som de selv i mindre grupper vil kunne spille. Her er det også at alle lærer at skrive sit navn, nogle børn stiller så store krav til sig selv at de ikke vil skrive inden de kan. Her er det vigtigt at lære at turde. Vi snakker meget om hvor vi bor og hvornår vi har fødselsdag. Dvs. årstider

  • Højtlæsningsbøger. At kunne lytte og snakke om indhold for at styrke koncentration og kunne udtrykke sig i større forsamling.

  • Teaterstykke. Vi laver hvert år et teaterstykke med børnene. Her er alle med og har roller. Forbereder rekvisitter, snak om følelser, igen at turde være på.

  • Takt og tone. Vi vægter højt at man ikke afbryder, lytter når en af de andre taler, venter på tur. Respekterer hvad de andre siger. Når vi færdes i offentligt rum skal vi respektere andre mennesker – ikke larme og råbe i busser og tog – sko på sæderne – rive blomster op udenfor andres huse. Tiltale andre mennesker på en ordentlig måde. Almindelig høflig sociale hilsner.
  • Vi deltager i aktiviteter som bliver arrangeret i nærmiljøet det kan f.eks. være musikskolearrangementer, indvielser, teater, filmskole, genbrugsstationen.

  • Selvhjulpenhed ved af og påklædning og toiletbesøg.

 

I store gruppen har vi tradition for at tage på ture til f.eks.

·         Hundested for at se havnen, fisk og krabber – glaspusteri og meget andet.

·         Biblioteket for at låne aktuelle bøger og højtlæsningsbøger.

·         Genbrugsstationen - hvor vi får en rundvisning og forklaring på hvad der sker med vores affald.

·         På filmskole i Hundested og lave vores egen animationsfilm.

·         Liseleje og se stranden og havtyren

·         En tur i vores egen skov.

·         På Frederiksborg slot – både se børneudstilling med guide – og se selve slottet.

·         Københavnerturen – der tager vi toget herfra til Nørreport station. Vi går op i Runde Tårn, ser skatkammeret på Rosenborg slot, går evt. videre til Marmorkirken og Amalienborg, hvis vi er heldige ser vi vagtskifte. Denne dag har børnene ikke madpakker med. Nogle gange har vi været på restaurant, andre gange har Ulla smurt sandwich til os.

 

 

  

 

Senest opdateret 10. juni 2014

Åbningstider- kontakter

Børnehuset Arresø

Konstitueret leder
Jane Hellborn
jahe@halsnaes.dk

Afd: Ahornvej
Ahornvej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 72 13 64

Daglig pædagogisk leder
Mette Julie Hørning
mejuh@halsnaes.dk

Afd: Skovfogedlodden
Skovfogedlodden 10
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 40 25

Daglig pædagogisk leder
Susanne Bülow Andreassen
sban@halsnaes.dk

Bestyrelsesformand
Tajanna Jensen
foraeldrebestyrelsen@outlook.dk

Web ansvarlig
Pia Marie Pedersen Email
pmbp@halsnaes.dk

Åbningstider:
Ahornvej og Skovfogedlodden
man.-fre: 06.00-17.30    fre:06.00-17.00

Lukkedage
3 dage op til påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår