Børnehuset Arresø årsplan 2014

Februar:

27.02.14: Fastelavn med tøndeslagning, Skovfogedlodden. Børnene må gerne være udklædt

03.03.14: Fastelavn med tøndeslagning, Ahornvej. Børnene må gerne være udklædt.

April:

10.04.14: Påskefrokost

Maj

15.05.14: Bedsteforældredag, bedsteforældre har planter med og vi sår og planter

Juni

14.06.14: Sommerfest i begge huse for børn, forældre, søskende og

bedsteforældre23.06.14: Sct. Hans med bål og heksAugust:

Uge 36: Fisk og vand.

September:

Uge 39: Høstuge

25.09.14: Høstfest

26.09.14 til 27.09.14 overnatning for Storegruppen

Oktober:

03.10.14: Motionsløb

uge 41: teater for alle

November:

13.11.14: Lysfest

December:

04.12.14: Vuggestuerne holder julefest for børn, forældre og søskende

11.12.14: Børnehaverne holder julefest for børn, forældre og søskende


16.12.14: Fællesdans om juletræet

Ret til ændringer forbeholdes

Senest opdateret 10. juni 2014

Åbningstider- kontakter

Børnehuset Arresø

Konstitueret leder
Jane Hellborn
jahe@halsnaes.dk

Afd: Ahornvej
Ahornvej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 72 13 64

Daglig pædagogisk leder
Mette Julie Hørning
mejuh@halsnaes.dk

Afd: Skovfogedlodden
Skovfogedlodden 10
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 40 25

Daglig pædagogisk leder
Susanne Bülow Andreassen
sban@halsnaes.dk

Bestyrelsesformand
Tajanna Jensen
foraeldrebestyrelsen@outlook.dk

Web ansvarlig
Pia Marie Pedersen Email
pmbp@halsnaes.dk

Åbningstider:
Ahornvej og Skovfogedlodden
man.-fre: 06.00-17.30    fre:06.00-17.00

Lukkedage
3 dage op til påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår