Børnehuset Arresø historien

Børnehuset Arresø blev etableret 1. januar 2012, som reusltat af kommunens sammenlægninger af mindre institutioner til større enheder

Børnehuset Arresø består af to afdelinger på to forskellige matrikler:

Afdeling Ahornvej:
Tidligere ”Skovknolden” stod færdig til indflytning den. 1 marts 1990, den er beliggende tæt ved by og skov.
Området, hvorpå huset er bygget, er fra gammel tid blevet nævnt som Skovknolden, og var et yndet udkigsmål med et smukt vue ud over by og fjord.
Grunden her har været en dejlig gammel frugthave, hvor der boede en gammel mand, som af alle blev kaldt for bedstefar. Deraf navnet ” Bedstefars grund ”!
Han testamenterede grunden til Frederiksværk Kommune, med den klausul, at der kun måtte bygges en børneinstitution på grunden. Oprindelig var institutionen organiseret med en vuggestue og en børnehavegruppe i hver sin ende af huset. I 2012 ændrede institutionen struktur, således at der i dag er vuggestue i den ene ende og børnehave i den anden ende.
Afdeling Ahornvej har i vinteren 2012 gennemgået en større renovering og fremstår lys og dejlig, med gode, nutidssvarende faciliteter. Afdeling Ahornvej ligger midt i centrum af byen, og har samtidig skoven som nærmeste nabo.

Afdeling Skovfogedlodden:
Tidligere Børnehuset Skovfogedlodden. Åbnede i 1980 og var dengang kommunens første integrerede tilbud for børn mellem 0 og 12 år. De var fuldt integreret aldersmæssigt, hvilket vil sige, at der var børn mellem 0 og 12 år på alle stuer. Da SFO,erne kom til i 1990, ændrede man struktur, så der blev 3 stuer med børn fra 3 til 6 år og en vuggestue med børn 0 til 3 årige børn. Sidst i 90'erne ændredes strukturen igen, da det blev nødvendigt at skrue ned for børnehavepladser og op for vuggestuepladser, hvilket gav huset den struktur, det har i dag med to børnehavegrupper og to vuggestuer. Afd. Skovfogedlodden ligger i den sydlige ende af byen, nær søen og meget tæt på skoven- men samtidig tæt på centrum


 

Senest opdateret 10. juni 2014