Børnehuset Arresø og naturen

I vores daglige arbejde lærer vi børnene at værne om naturen. Vi lærer børnene at bringe affaldet med hjem fra ture. Vi sorterer vores papiraffald.

Vi er ikke i ordets forstand en grøn institution, men vi tilstræber at lære børnene at have respekt for jordens ressourcer. Vi taler om vand, når det er naturligt – hvor kommer det fra, og hvorfor skal vi passe på det ?

Ture

Vi lægger vægt på at bruge vores alsidige nærmiljø, som indeholder både by, skov og vand. Vi handler i byen, bruger biblioteket, fodrer ænder i kanalen og følger med i byens liv. Mange af vores ture går ud i naturen, hvor vi undersøger de forskellige dyr og planter og naturens gang med årstidens skiften

Sølager

Vi har en urtehave på Sølager, som er et økologisk landbrug for udviklingshæmmede. Mange af vores ture går dertil fra foråret til høst i efteråret. I foråret graver - sår - og planter vi - gennem hele sommeren tager vi jævnligt dertil og passer vores have. Når efteråret kommer tager vi af sted alle sammen og høster vores egen avl, som vi spiser ved en høstfest hjemme.

I vores daglige arbejde lærer vi børnene at værne om naturen. Vi lærer børnene at bringe affaldet med hjem fra ture. Vi sorterer vores papiraffald. Vi er ikke i ordets forstand en grøn institution, men vi tilstræber at lære børnene at have respekt for jordens ressourcer. Vi taler om vand, når det er naturligt – hvor kommer det fra, og hvorfor skal vi passe på det? Vi lægger vægt på at bruge vores alsidige nærmiljø, som indeholder både by, skov og vand. Vi handler i byen, bruger biblioteket, fodrer ænder i kanalen og følger med i byens liv. Mange af vores ture går ud i naturen, hvor vi undersøger de forskellige dyr og planter og naturens gang med årstidens skiften.

Senest opdateret 25. september 2012

Åbningstider- kontakter

Børnehuset Arresø

Konstitueret leder
Jane Hellborn
jahe@halsnaes.dk

Afd: Ahornvej
Ahornvej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 72 13 64

Daglig pædagogisk leder
Mette Julie Hørning
mejuh@halsnaes.dk

Afd: Skovfogedlodden
Skovfogedlodden 10
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 40 25

Daglig pædagogisk leder
Susanne Bülow Andreassen
sban@halsnaes.dk

Bestyrelsesformand
Tajanna Jensen
foraeldrebestyrelsen@outlook.dk

Web ansvarlig
Pia Marie Pedersen Email
pmbp@halsnaes.dk

Åbningstider:
Ahornvej og Skovfogedlodden
man.-fre: 06.00-17.30    fre:06.00-17.00

Lukkedage
3 dage op til påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår