Institutionens pædagogiske profil

 I Børnehuset Arresø arbejder vi ud fra en relations- og styrkebaseret, samt  anerkendende pædagogisk tankegang, med udgangspunkt i systemisk tænkning. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrke og behov, at vi lægger vægt på at styrke det enkelte barn i relationen til voksne og andre børn, men også i forhold til fællesskabet.

At arbejde relationsbaseret: vi lægger vægt på at barnet, når det starter i institutionen, har en primær voksen det kan være tryg ved, men at relationerne med tiden udvides til andre voksne, så barnet bliver mindre sårbart, hvis den voksne en dag er syg eller på anden måde fraværende. Samtidig giver det den fordel, at flere voksne har et indgående kendskab til barnet og familien. Vi arbejder målrettet med relationerne børnene imellem, ved at understøtte venskaber og danne grupper på tværs af stuerne. Vi arbejder med "åbne døre" i løbet af dagen, dvs. at børnene frit kan bevæge sig rundt i huset, og på den måde knytte nye bånd til børn og voksne på tværs af stuerne. Vi respekterer de relationer børnene selv skaber, hvilket f.eks. betyder at når børn skal flytte fra vuggestue til børnehave er det relationerne, fremfor antallet af tomme pladser, der afgør hvilken stue barnet skal flytte til.

At arbejde styrkebaseret: vil sige, at vi tager udgangspunkt i barnets styrker, og understøtter barnets selvværd og jeg-følelse, fremfor at fokusere på mangler eller  eventuelle problematikker. Ved at understøtte barnet i det de kan og er gode til, opnår vi at barnet får en god kerne og selvfølelse og tør gå ud i verden og afprøve nye sider. Et barn der føler sig kompetent tør og gør mere, end et barn der fokuserer på alt det de ikke føler sig gode til.

At arbejde anerkendende: vil sige, at vi anerkender og respekterer at børn og familier er forskellige, og har forskellige måder at forholde sig til verden på, samt forskellige måder at udtrykke sig på. Det betyder også, at vi anerkender børns føleleser- det er ikke forbudt at være vred eller gal hos os. Det er dog ikke det samme som at vi accepterer en uhensigtsmæssig adfærd i den sammenhæng: vi arbejder målrettet med at børnene lærer at give udtryk for følelser på en måde som er alment accepteret, så de senere hen i livet,  kan begå sig ude i samfundet. Vi anerkender også at forældre er forskellige og vores udgangspunkt er, at forældrene er eksperter på deres børn og kender barnets behov bedst. Det betyder, at vi vil strække os langt i forhold til særlige behov hos forældre og børn under forudsætning af at det kan indpasses i vores dagligdag.

 

 

Vi har valgt træet som logo. For os symboliserer det:

Rødderne: Det vi ikke kan se – Vi tænker på de familiemæssige relationer – hvilken baggrund kommer såvel børn som voksne med - hvilken  "historie” har den enkle med sig. Det er gennem rødderne vi skal tilføre og udvikle gennem hele barndommen, for at opnå det optimale for barnet. Økologisk kost – udeliv – gode oplevelser.

Stammen: Vi tænker på hvad vi giver hinanden i det daglige såvel barn/voksen, som voksne/voksne i et fælles samspil om barnets udvikling.

Kronen: Den er for os, alt det vi samles om, det fællesskab vi har med børn/forældre og personale, samt andre samarbejdspartnere omkring alle børnene og det enkelte barn.

Bladene: Vi ser hvad resultatet bliver af vores fællesskab omkring barnet. Således at  tiden i Børnehuset Arresø kan være med til at give barnet en god ballast til deres virke ude i verden, og bliver parate til at møde livets nye udfordringer. Vi lægger vægt på i det daglige, at børn får lov til at være børn. Udforske opdage, stille spørgsmål og være kritiske overfor det, vi tilbyder. Vi som voksne hjælper dem med at tage hensyn, vise omsorg for andre, og passe på miljøet omkring os. Vi hjælper dem med at mærke sig selv, og lære at sige til og fra i deres hverdag. Vi er ikke ens og vi respekterer hinandens forskelligheder i et åbent og imødekommende samarbejde.

Senest opdateret 10. juni 2014