Om børnehusene

Børnehuset Skovfogedlodden og Børnehuset Ahornvej er daginstitutioner, hvor der er fokus på relationer, samarbejde og dialog mellem institutionen og hjemmet. Her tilbyder vi jeres barn en hverdag med trivsel, udvikling og læring i trygge rammer.

I begge børnehuse har vi et pædagogisk afsæt, hvor vi har fokus på børnenes trivsel, deres læring og ikke mindst at opbygge et stærkt samarbejde og en god dialog imellem institutionen og jer forældre.

En institution bliver til to institutioner

Pr. 1. august 2019 blev Børnehuset Arresø delt i to selvstændige institutioner - Børnehuset Skovfogedlodden og Børnehuset Ahornvej.

Begge institutioner har et stort udeareal som især børnehavebørnene nyder godt af.

Normeringer

Normeringen for de to institutioner er som følger:

Børnehuset Skovfogedlodden

  • 21 vuggestuebørn
  • 39 børnehavebørn

Børnehuset Ahornvej

  • 20 vuggestuebørn
  • 41 børnehavebørn
Sidst opdateret 5. september 2019